OK
farhangohonar-ir

 نتایج آزمون دی ماه 98

در آموزشگاه موسیقی فرهنگ و هنر کرج با مجوز رسمی درجه یک از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
 همنوازی ساز جهانی
آواز گروهی
هماهنگی عمومی موسیقی
  سرایش و تربیت شنوایی
پیانو تخصصی
پیانوعمومی


نام و نام خانوادگی

 کتبی 
 عملی  کتبی 
عملی
 کتبی 
 عملی  کتبی 
 عملی کتبی  
 عملی کتبی 
عملی
 
       15  19  14        14     محمدحسین رعایی
    19
       17        15    پارمیس رحمانی
    14
      19
       18   حنانه طابی
        13
           
کاوه زارعی
     19        20        18  18  اسماعیل نصیری
    15
       20       19
  پانیذ اختیاری
    19
       17       18
  سمیه رنجبر
           15    16          سارا اسفندیاری


توجه : نمراتی که با رنگ قرمز هستند به منزله مردود شدن هنرجو در آن  مهارت می باشد و مجددا باید آزمون داده شود.