OK
farhangohonar-ir
ریتم در عروض


اردشیر بزرگ نیا

استاد دف و تنبک اموزشگاه موسیقی فرهنگ و هنر کرج
با مجوز رسمی درجه یک از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

عوامل تشکیل دهنده روند زندگی ما انسانها دارای هارمونی و هماهنگی های خاصی است که همواره با هم در تعادل می باشند.شناخت تعادل در بخش بخش زندگی مان این امکان را به ما میدهد که با عشق و هنر آشنا شده و باایجاد تغییر و تنظیم در آنها باعث خلاقیت و ابداعات هنری گردیم.

گفتار روزمره ما و اصوات پیرامون ما ، هارمونی از کلماتو صداهای زمان داری هستند که هر چند بی تعادل به نظر میرسند ولی در عین تعادل به سر برده و برای ما این امکان را ایجاد میکنند تا با یکدیگر ارتباط برقرار کنیم اعم از ارتباط کلامی و یا ارتباط آوایی و پدران ما که این تعادل را درک کردند ، با تغییرات و تنظیمات متفاوت و قابل درک برای عموم ، قرن هاست که هنر شعر و موسیقی را در اختیار بشر قرار داده اند و این تنها به شعر و موسیقی یک ملت محدود نمیگردد.

سنگینی و سبکی متعادلی که در کلمات و گویش های اشعار کلاسیک فارسی وجود دارد ، همواره نقطه عطفی در تلاقی آن با وزن های موسیقایی بوده و چون وزن های موسیقایی نیز از سنگینی و سبکی های متعادلی ایجاد میگردند ، این تلاقی ها با زیبایی های خاصی همراه بوده و باعث آرامش روح و روان انسان ها میوند.آشنایی با وزن و بی وزنی در شعر و موسیقی و شناخت تلاقی وزن ها از جنس ادبی و ریتمیک امکان ابداع در این تلاقی ها را بوجود آورده و اشعار مختلف در قالب ریتم های متفاوت را ایجاد مینماید که هر کدام با زیبایی های خاص خود لذایذ شنیداری را برای انسانها خلق مینمایند.

این مجموعه سعی دارد با ایجاد شناخت بهتر در بین اهل هنر ، خلاقیت بیشتر را در تلفیق وزن های عروضی و موسیقایی بوجود آورد، هر چند اعتقاد بر این است که به تعداد تفکرات انسانها روش های متفاوت و سلیقه های مختلفی در ایجاد برخورد بین اوزان موسیقی و اوزان عروضی وجود داشته و این مجموعه مدعی بی نقصی نیست ولی امید است که در این راه توانسته باشد قدمی را ، هر چند کوچک ، در بروز خلاقیت هنر دوستان محترم بردارد.

اموزشگاه موسیقی فرهنگ و هنر کرج با مجوز رسمی درجه یک از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

در لیست بهترین اموزشگاه های موسیقی کرج