OK
farhangohonar-ir

52 پیش درآمد ساده برای سنتور


محمد سلیمانیان


  آن میتوان به سنگین بودن تمپو و ملودی پردازی و چیدمان جمله ها براساس گوشه های ردیف موسیقی ایرانی اشاره نمود.پیش درآمد ها اغلب به لحاظ آرایش جملات و ملودی ، بسیار غنی و باارزش هستند که البته امروزه هم توسط اساتید،مورد تحول و دگرگونی هرچه بیشتر قرار گرفته اند و از این رو آشنایی هنرجویان ، با این فرم ، بسیار مهم است. چه بسا تمرین و ممارست در اجرای این قطعات به آشنایی عمیقی از موسیقی ایرانی منجر شده و راه را برای ادامهه هموارتر می سازد.
لازم به ذکر است در تنظیم و نوشتن قطعات این کتاب ، ساده ترین راه ممکن انتخاب شده که البته مرحله به مرحله با توجه به تسلط بیشتر هنرجویان،از ریتم های متنوع و ظرایف اجرایی دیگری نیز استفاده شده است . قابل توجه است که اجرای قطعات،با توجه به تمپوی اصل قطعه صورت گرفته و هنرجویانی که توانایی کمتری دارند،می توانند با تمپوی کندتری به اجرای قطعات بپردازند.به جهت ساده نویسی نت ها و ارتباط هر چه سهل تر بصری ، اغلب از در نظر گرفتن تکنیک های مضرابی از قبیل :زینت،سرمضراب و تکیه پرهیز و فقط ساختار اصلی جملات،نوشته شده است که پرداختن به این موضوع به مدرسان گرامی واگذار شده تا بر اساس تکنیک و توانایی هنرجویان ،تکنیک ها و زینت های لازم را اضافه نمایند،همچنین دیگر نوازندگان می توانند با ذوق و سلیقه و زیبایی شناسی خود با خلاقیت و تنوع بیشتری به اجرای قطعات بپردازند.