OK
farhangohonar-ir

 ویولن

ویولن درحدود 1550میلادی با اقتباس ازساز لیرادابراچیو ابداع گردید.شهر کرمونای ایتالیا مرکز ساخت بهترین ویولن های دنیا بود که توسط سازندگان چیره دستی چون آندره ماتی و پس از آن خانواده های گوارنری و استرادیواری تولید میشد.
ویلن کوچکترین ساز از گروه سازهای زهی است و زیرترین صدا را در این میان دارد.ایجاد صوت بوسیله کشیدن آرشه بر روی سیم های ویلن انجام میپذیرد،به همین دلیل این ساز را زهی آرشه ای مینامند.
ویلن نقش بسیار مهمی در ارکستر سمفونیک ایفا میکند،بخش بزرگی از ارکستر را ویلنیست ها تشکیل میدهند.
از آهنگسازان ویلن میتوان تارتینی،آنتونیو ویوالدی و همچنین نیکولو پاگانینی نابغه بزرگ را نام برد.

آموزش ویلن در کرج

 یکی از مراکز آموزش ویلن در کرج آموزشگاه موسیقی فرهنگ و هنر می باشد که آموزش در این مرکز کاملا بصورت حرفه ای و اصولی توسط اساتید تحصیل کرده و باتجربه انجام میشود که پس از گذراندن سطح یک هنرجو میتواند برای اخذ مدرک مهارت آموزی جهت دریافت دیپلم رسمی موسیقی اقدام کند

ساختار ویلن:

 1.پیچک یا حلزونی
8.خرک
 2.گوشی ها
 9.سوراخ صدا
 3.سرپنجه ویلن (شیطانک)
 10.سیم گیر
 4.دسته ویلن
 11.زیر چانه ای
 5.سیم ها
 12.دگمه سیم گیر
 6.دماغه  13.بدنه
 7.صفحه رویی ویلن
 
   

 
 فایل تصویری همنوازی ویلن و پیانو  عکس های ویلن
  فایلهای تصویری ویلن کنسرتهای هنرجویی ویلن