OK
farhangohonar-ir

: هوش موسیقیایی

بهترین اموزشگاه موسیقی کرج

هوش موسیقیایی یکی از هوش هایی است که گاردنر(1983)در نظریه ی هوش های چند گانه مطرح کرد،هوش موسیقیایی مستلزم داشتن توانایی بالا در شنیدن و درک سازماندهی آهنگهای موزون است،بسیاری بر این عقیده اند که هوش موسیقیایی با هوش ریاضی رابطه دارد ولی گاردنر اظهار کرده که این دیدگاه تاثیر هیجانها را بر موسیقی نادیده گرفته است

در آموزشگاه موسیقی فرهنگ و هنر کرج (بهترین اموزشگاه موسیقی کرج)هوش موسیقایی و استعداد شخصی هر فرد توسط اساتید مجرب سنجیده شده و برطبق آن ساز و مربی برای هنرجو تعیین میگردد

ویژگی کودکان با استعداد موسیقی
لیست اموزشگاه های موسیقی کرج

استعداد موسیقی معمولاً در اوایل زندگی کودک مشخص میشود در صورتی که کودک به آلات موسیقی دسترسی داشته باشد در همان اوایل کودکی به سراغ آن میرود و کنجکاوانه آن را وارسی میکند،اعجوبه های موسیقی در کودکی موجب شگفتی اطرافیان خود میشوند

مطالعه ای که روی پیانیست های آمریکایی صورت گرفته ویژگی های مشترکی را میان آنها مطرح کرده است این مطالعه نشان داده است که
 
اغلب آنها در خانواده هایی پرورش یافته اند که به موسیقی علاقه داشته اند یا حداقل یکی از آلات موسیقی را می نواخته اند

 خانواده های آنها آموزش موسیقی را برای رشد کودکان خود لازم می دانسته اند و برنامه هایی برای آموزش موسیقی به فرزندانشان طراحی می کرده اند

 خانواده های آنها در انتخاب معلم موسیقی حساس بوده اند و سعی می کردند که از موسیقی دانان مشهور برای آموزش موسیقی به فرزندان خود استفاده کنند

 خانواده های آنها بر تمرین های کودکان نظارت داشته و از آنها می خواسته اند که آموزش را جدی بگیرند،این خانواده ها نظارت بر تمرین های کودکان را از وظایف خود تلقی می کرده اند

 آموزش موسیقی به این کودکان برای خانواده های آنها اهمیت بسیاری داشته است و آن را خیلی زودتر از آموزش سایر فعالیت ها نظیر ورزش شروع می کرده اند

 برجسته بودن این کودکان در موسیقی معمولاً خیلی زود نمایان شده است بطوری که دوستان و اطرافیان آنها را از همان کودکی پیانیست خطاب می کرده اند
در اموزشگاه موسیقی فرهنگ و هنر کرج که جزء لیست اموزشگاه های موسیقی کرج و به عنوان بهترین اموزشگاه موسیقی کرج میباشد همواره اساتید با خانواده های هنرجویان در تماس بوده و روند پیشرفت هنرجو را پیگیری میکنند و با برگزاری آزمون های سطح طبق دوره های آموزشی تعیین شده در بهترین اموزشگاه موسیقی کرج سطح پیشرفت و عملکرد هنرجو برای استاد و خانواده هنرجو مشخص میشود و به دلیل همین برنامه ریزی مدون اموزشی برای هنرجویان ، اموزشگاه موسیقی فرهنگ و هنر در لیست آموزشگاه های موسیقی کرج به عنوان بهترین اموزشگاه موسیقی کرج قرار گرفته است