OK
farhangohonar-irکمانچه

کمانچه تنها ساز زهی آرشه ای است که در موسیقی دستگاهی و ردیف ایران به کار گرفته میشود و هم به عنوان سازی همراهی کننده و هم به عنوان ساز تکنواز نوای دلنوازی دارد.کمانچه قدمتی بسیار دارد و در رساله ها و دانش نامه های بزرگان از آن بسیار یاد شده است و حتی بعضی پیشینه ی آن را به قبل از اسلام نسبت داده اند.

ظریقه نواختن این ساز با سایر سازهای زهی متفاوت است.نوازنده ساز را بصورت عمودی و روی پایه ی ساز در مقابل خود قرار میدهد و با آرشه آن را مینوازد.

کمانچه در هر منطقه از ایران و حتی کشورهای همسایه با اندکی تفاوت در نام و شکل نواخته میشود،استاد علی اصغر بهاری،کیوان کلهر،اردشیر کامکار و... از اساتید نوازندگی این ساز خوش آوا هستند.

آموزش کمانچه در کرج

 یکی از مراکز آموزش کمانچه در کرج آموزشگاه موسیقی فرهنگ و هنر می باشد که آموزش در این مرکز کاملا بصورت حرفه ای و اصولی توسط اساتید تحصیل کرده و باتجربه انجام میشود که پس از گذراندن سطح یک هنرجو میتواند برای اخذ مدرک مهارت آموزی جهت دریافت دیپلم رسمی موسیقی اقدام کند
ساختار کمانچه


نوای دلنشین کمانچه :

اموزشگاه موسیقی کرج (فرهنگ و هنر)

در لیست بهترین اموزشگاه های موسیقی کرجکمانچه نوازی استاد کیهان کلهر
اموزشگاه موسیقی کرج (فرهنگ و هنر)

در لیست بهترین اموزشگاه های موسیقی کرج